Faculty

Jia Grace Lu

Professor

Department of Physics & Astronomy

Ming Hsieh Department of Electrical and Computer Engineering

 

Ph.D. Division of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, 1997.
B.S. Department of Physics, Washington University, 1992.
B.S. Department of Electrical Engineering, Washington University, 1992.

Tel: (213) 821-4328

E-mail: jia.grace.lu@usc.edu

Professor Jia Grace Lu

Ph.D.

Fugu Tian

Email: fugu@usc.edu

 

 

 

 

Some from the Time Past

Graduate students:

Dawei Wang

Zhiyong Fan

Paichun Chang

Dongdong Li

Chung-Jen Chien

Zuwei Liu

Liubing Huang

Yennai Wang

Mengyao Zhang

Pok Lam Tse

Chang Wook Doh

Karan Banerjee

Siddharth Srivastav

Postdocs:

Benson Lin

Xianfeng Gao

Xinyu Bao

Junhong Chi

B.S.

Luke Pierik

Mason Wong

Pranav Ambwani

Jackie Chen

Kai Yamamoto

Chris Witte