Xiang Jian

Lecturer
Xiang Jian
Pronouns He / Him / His Email xjian@usc.edu
USC Dornsife faculty and staff may update profiles via MyDornsife.