Mia Kirsten Santos

Student Services Advisor I
Mia Kirsten Santos
Pronouns She / Her / Hers Email mnsantos@usc.edu

Education

  • M.Ed , University of Southern California, 8/2023
  • B.A. , University of California, Davis, 6/2022