Skip to main content

Hanjing Yang

Research Associate

Contact Information

Office: RRI 201
Phone: (213) 740-5557
E-mail: hanjingy@usc.edu