Graduate Students

First Year
 
Second Year
Abboud, Ali
Chin, Seungwoo
Fioretti, Michele
Liang, Jinhui
Marden, Sean
Park, Minwoo
Pecheu, Vladimir
Peleg, Shaked
Shin, Eunhae
Xie, Zhiwen
Zacharia, Dan
 
Third year and beyond
Ahsan, Md. Nazmul
Bansal, Jai
Bharati, Tushar
Chen, Loren
Chu, Wenjing
Fu, Xiao
Giga, Aleksandar
He, Rui
Hwang, Yusun
Jain, Urvashi
Johnsson, Ida
Jung, Dawoon
Kartalciklar, Bahar
Kim, Kyoung
Kim, Kyunhwa
Li, Yunsun
Littenberg, Brian
Molina, Teresa
Montgomery, Mallory
Moon, Ahram
Morgan, Robson
O'Connor, Kelsey
Sachdeva, Ashish
Scarpati, Lauren
Song, Hyojin
Tamayo Castano, Jorge
Tarraso, Jorge
Vilan, Diego
Wang, Fei
Wang, Jin
Wei, Wei
Wu, Fengyu
Xia, Junjie
Xie, Wei
Yang, Fan
Yu, Haojun
Zhou, Bo
Zhou, Cheng
Zhou, Qiankun
Zhu, Yaoyao
  • University of Southern California,
  • Department of Economics,
  • (213) 740 - 8335,
  • (213) 740 - 8543 (f),
  • Department Chair: Simon Wilkie (213) 740 - 7432