Graduate Students
First Year
 
Second Year
Cao, Jisu
Finley, Brian
Park, Hae Yeun
Piasini, Fabrizio
Sharifvaghefi, Mahrad
Shu, Chong
Wang, Shichen
Xin, Weining
Yun, Jeonghwan
 
Third year and beyond
Abboud, Ali
Ahsan, Md.
Bharati, Tushar
Chen, Loren
Chin, Seungwoo
Chu, Wenjing
Fioretti, Michele
Fu, Xiao
Giga, Aleksandar
He, Rui
Jain, Urvashi
Johnsson, Ida
Jung, Dawoon
Kartalciklar, Bahar
Kim, Kyunhwa
Liang, Jinhui
Littenberg, Brian
Molina, Teresa
Montgomery, Mallory
Moon, Ahram
Morgan, Robson
Oconnor, Kelsey
Park, Minwoo
Shin, Eunhae
Tamayo Castano, Jorge
Tarraso, Jorge
Wu, Fengyu
Xia, Junjie
Xie, Wei
Xie, Zhiwen
Yang, Fan
Zhou, Cheng
Zhu, Yaoyao
  • University of Southern California,
  • Department of Economics,
  • (213) 740 - 8335,
  • (213) 740 - 8543 (f),
  • Department Chair: Simon Wilkie (213) 740 - 7432